Mohlo by vás zajímat

Co je Chakradance?

Chtěli byste vědět, jaké jsou účinky Chakradance,
kdy vám může vytrhnout trn z paty
nebo kde jsou jednotlivé čakry?

 

Pozitivní účinky Chakradance

Tento taneční čakrový systém pomáhá regulovat lidské energetické pole – naši auru.

Aura je dynamická, energetická matrice, zahrnující fyzické, emoční, mentální a duchovní aspekty naší bytosti.

Každá lidská bytost má sedm hlavních čaker a každá z nich ovlivňuje  jiný aspekt života. Naše instinkty, sexualitu, osobní sílu i to, jak milujeme, komunikujeme a s jakou důvěrou a citem dokážeme používat svou intuici. Jakmile tuto sílu, která v nás čeká na probuzení, objevíme, zažijeme naplňující pocit SJEDNOCENÍ

Samotný tanec jako duchovní starodávná praxe byl zkoumán mnoha kulturami po celé věky. Touha tančit je hluboce zakořeněná v lidské psychice. Právě už ve starověkých kulturách se tanec používal jak k oslavám, tak při rituálech.Tančilo se  při oslavách změny ročního období, při nové fázi Luny i pro uctění důležitých momentů v životě, při tzv. přechodových rituálech. 

Tanec je tak metaforou vesmírného rytmu – božské „hry“ – věčného tance života.

Také hudba byla v pradávných dobách považována za posvátnou a magickou. Je to  jedna z nejstarších forem léčení, která zastupovala roli léčitele, lékaře i terapeuta ještě dlouho předtím, než se začala používat psychoterapie.

Hudba je tedy pro nás velmi důležitým a blahodárným nástrojem, jak harmonizovat tělo a s tím spojené čakry. 

Každá čakra vibruje svou vlastní frekvencí. Léčivá hudba, používaná při Chakradance pulzuje v přesné frekvenci konkrétní čakry.

Navíc spojením starodávné techniky, jakou jsou např. čisté tóny křišťálových mís a dnešní moderní technologie dochází k vytvoření uvolňujícího a léčivého vibračního zvukové pole.

Naše Čakry

Kořenová čakra

Prvním energetickým centrem, kterému se budeme společně věnovat bude základní čakra. 

Zatančíme si způsobem, jakým to dělali domorodé kmeny Afriky, Austrálie a Severní Ameriky.

Tyto kmenové tance nás propojí s našimi základními životními tématy, jakými jsou témata přežití, uzemnění se i téma našich rodových kořenů.

Při tanci se zaměříme především na pohyby nohou a chodidel, propojující nás s Matkou zemí – s pevnou půdou pod nohama.

Starověké kultury také používaly tance, napodobující pohyby zvířat. Z těchto kořenů můžeme opět čerpat inspiraci a tančit zvířecím způsobem. V tomto divokém a syrovém zvířecím tanci je kultivováno naše vrozené instinktivní já.

Sakrální čakra

Inspirací pro tuto čakru nám budou ženské tance z Havaje, Středního východu a Jižní Ameriky.

Tímto tancem otevřeme témata jako jsou schopnost vyjádřit své emoce a plnost naší sexuality.

Budeme tak moci tančit pomalu i smyslně, koketně i eroticky, s plynulými pohyby boků a dolního břicha tak, jako to ve starověku dělaly břišní tanečnice, cikánky nebo bohyně.

Solární čakra

V této čakře budeme po vzoru starověkého Řecka, Maroka, Španělska, Mexika a Brazílie vyzváni k válečnému tanci.

Tyto válečné tance byly jasně mužské, silné, výrazné a rytmicky napodobovaly bojové umění.

Pohyby se tak při tomto tanci stanou jasně definovanými, silnými a účelnými. Díky tomuto dynamickému pohybu naše solární energie vzplane a povstane z ní náš vnitřní ochránce, náš vnitřní bojovník.

Srdeční čakra

V srdeční čakře bude našim cílem se pohybovat radostně a soucitně. Do těchto hlubokých stavů radosti a harmonie se ve starověkém Egyptě dostávali tanečníci výraznými pohyby paží. V Číně k tomu pro změnu tanečníci používali mimetických pohybů –  pohybů, vyjadřujících spojení nebeského a zemského.

V CHAKRADANCE čerpáme z těchto tanců inspiraci a pohybujeme pažemi tak, aby se cítily povznesené, lehké a svobodné.

Inspirováni starodávnými tradicemi tancujeme stoupající cestu lásky, soucitu a radosti.

Krční čakra

Hlas a tanec jsou již od pradávna hluboce propojeny. Například ve starověkém Egyptě umělci často tančili, když přednášeli poezii, zatímco na Havaji se zpívalo a tančilo jako způsob, jakým vyprávět svůj životní příběh.

Kombinace skandování a jemných pohybů těla se také používala při mystických rituálech tibetských mnichů.

Při tomto tanci propojíme hlas a pohyb tak, abychom posílily naši schopnost sebevyjádření a kreativity.

Čakra 3. oka

Prostřednictvím tranzovního tance se můžeme přenést do extatického a pozměněného stavu vědomí.

Tato praxe je stále běžná po celém světě a existuje mnoho důvodů, proč je tento stav žádoucí. Jedním z nich může být například blahodárný účinek na naše těla, či z důvodu rituálních tradic.

V této čakře přizveme tranzovní tanec jako pomocníka pro otevření třetího oka. Každý z tanečníků se tak bude moci nechat unášet svým vlastním vnitřním vizuálním světem, představující obrazy, barvy, vize.  Neboť třetí oko nezná hranic.

7. korunní čakra

Tanec korunní čakry je tancem ODEVZDÁNÍ SE.

Nejen v šamanské praxi se tanec používá jako prostředek ke komunikaci s Duchy, ale i ve starém Egyptě se používaly rituální tance pro zajištění úspěšného výsledku při náboženských obřadech.

Dokonce nepálští tantričtí buddhisté si uchovávají svou starodávnou taneční tradici známou jako Charya Nritya, což v sanskrtu znamená „tanec jako duchovní disciplína“.V této čakře budeme otevírat brány ke své duši a to formou meditačního posvátného tance. Tento tanec je nejvíce paradoxní ze všech předchozích, neboť jde o TANEC KLIDU, při kterém se nám otevírá možnost zatančit si s naší duší i se samotným Bohem.

Harmonie a rovnováha

Tanec je starodávnou čakrovou soustavou, probouzí nejen naše těla, ale rozšiřuje také mysl a propojuje nás s duší.

Zahrnuje tak celou lidskou zkušenost a poskytuje příležitost, jak najít harmonii v našich životech.

Carl G. Jung, průkopník analytické psychologie, jeden z prvních, kteří čerpali inspiraci z tohoto čakrového systému to celé nazval „procesem individualizace“, což vyjadřuje CESTU K CELISTVOSTI.

Tento čakrový systém tak tvoří energetický žebřík, který propojuje náš hmotný svět se světem duchovním. Tento žebřík můžeme použít jako nástroj, jakým dosáhnout vyšších stavů vědomí, a v momentě, kdy po něm scházíme zpátky dolů, jsme plně schopni zařadit nové úrovně nabitého vědomí do každodenního života.

Pojďme se na tuto překrásnou vnitřní přeměnu vydat společně.

Pevně věřím, že si Chakradance zamilujete stejně tak, jako já.