Byla to krásná cesta dovnitř, někdy bolestná, někdy harmonická, někdy divoká. Po každé mi Chakradance™ pomohlo napajit se znovu na sebe, vnímat své potřeby a poslouchat svoje pravé Já. Jsem vděčná za příležitost kterou mi dalo Chakradance™, udělat si čas a prostor pro sebe, zpomalit a projít vnitřní transformací.