Lesní terapie je skvělá zkušenost, jak najít klid, odpočinek a jedinečné napojení na přírodu. Vyzkoušíte si nové vnímání světa a života kolem, díky čemuž se lépe dostanete k sobě a ke svým skutečným pocitům, potřebám a schopnostem. Objevíte nové zdroje energie a radosti. Budete chtít vnímat přírodu už jen takto výjimečně a být v ní co nejčastěji. Sdílet s ní, dávat ji a dostávat, vše co běžně nabízí a my to často přehlížíme a nevnímáme.